adenozynomonofosforan

(AMP)

nukleotyd, który posiada jedną grupę fosforanową. Nie funkcjonuje jako przenośnik energii magazynowanej w chwili powstawania wiązania między grupami fosforanowymi tak jak w ADP i ATP, służy jedynie do odtwarzania ADP.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama