adenozynotrifosforan

(ATP)

wysokoenergetyczny związek zawierający dwie reszty fosforanowe przyłączone dwoma wiązaniami bogatymi w energię. Jest uniwersalnym przenośnikiem energii gromadzącym energię chemiczną uwalnianą w procesach życiowych komórki. Rozpad ATP do ADP dostarcza 35-40 kJ/mol.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama