aerobionty

(aeroby, tlenowce)

organizmy wymagające do życia dostępu wolnego tlenu. Do a. należą wszystkie organizmy z wyjątkiem bezwzględnych beztlenowców. Do a. bezwzględnych należą bakterie nitryfikacyjne, bakterie octowe, większość laseczek z rodzaju Bacillus; do mikroaerofili, organizmów dobrze rozwijających się przy niskim stężeniu tlenu, zaliczają się paciorkowce mlekowe, niektóre przecinkowce i gonokoki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama