aglutyniny

swoiste przeciwciała występujące u ludzi i zwierząt w surowicy krwi, mające zdolność zlepiania czerwonych krwinek i wytrącania ich w postaci osadu. A. reagują z antygenami krwinkowymi (aglutynogenami). W zależności od występowania aglutynogenów w krwinkach czerwonych oraz od rodzaju aglutynin w surowicy można określić cztery podstawowe grupy krwi: 0, A, B, AB. Zmieszanie niezgodnych ze sobą grup krwi powoduje aglutynację erytrocytów, np. erytrocyty z grupy A, zawierające aglutynogen A, są zlepiane przez a. z grupy B, które zawierają przeciwciała anty-

Reklama

-a. Poznanie grup krwi umożliwiło przeprowadzanie transfuzji.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama