agranulocyty

białe ciałka krwi pełniące funkcje obronne ustroju, do których należą limfocyty i monocyty. Nie zawierają ziarnistości, mają kształt kulisty, posiadają jądra i są większe od czerwonych ciałek krwi. Limfocyty zawierają dużo kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) i jądrowego kwasu rybonukleinowego (RNA), mają zdolność wytwarzania przeciwciał. U ssaków limfocyty powstają w szpiku kostnym, w grasicy, w grudkach chłonnych przewodu pokarmowego, w śledzionie i węzłach chłonnych. W zależności od właściwości fizjologicznych wyróżniono: limfocyty T (zależne od grasicy) oraz limfocyty B (zależne od grudek chłonnych przewodu pokarmowego). Monocyty posiadają zdolność ruchu amebowatego i fagocytozy. Pochłaniają bakterie i martwe fragmenty tkanek. W razie infekcji wirusowej wytwarzają interferon hamujący rozwój wirusów. Mogą przedostawać się przez ściany naczyń krwionośnych do tkanki łącznej i przekształcać się w makrofagi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama