akomodacja oka

zdolność przystosowawcza oka do widzenia przedmiotów z różnych odległości. Dzięki działaniu mięśni akomodacyjnych rzęskowych, przyczepionych bezpośrednio do soczewki, zmienia się jej wypukłość, a tym samym łamliwość optyczna. Podczas patrzenia w dal soczewka ulega spłaszczeniu, przy patrzeniu na przedmioty bliskie jest bardziej wypukła. Gady, większość ptaków i ssaki akomodują oko przez zmianę krzywizny soczewki, natomiast ryby i płazy przesuwają soczewkę do przodu i do tyłu, zmieniając jej odległość od siatkówki. Kiedy soczewka jest zbyt płaska lub zbyt wypukła, zmiany jej krzywizny koryguje się za pomocą odpowiednio dobranych okularów. Szkła do okularów o symbolach + i - korygują dalekowzroczność i krótkowzroczność.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama