aldehydy

produkty utleniania alkoholi pierwszorzędowych. Oprócz grupy aldehydowej -CHO w skład ich cząsteczki wchodzi rodnik alkilowy, a w przypadku aldehydu mrówkowego - atom wodoru. A. występują w dwóch formach izomerycznych: ketonowej i enolowej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama