allele

(geny alleliczne)

para genów (A i a) wywołujących różne wykształcenie tej samej cechy (np. różne kolory kwiatów), zajmujących to samo miejsce (locus) w chromosomach homologicznych. A. A określa się jako dominujący; a. a jako recesywny. Osobniki diploidalne mogą posiadać różne układy a. tego samego genu, np. AA, aa - homozygota i Aa - heterozygota. Mutacje tego samego genu w populacji osobników jednego gatunku prowadzą do powstania a. wielokrotnych, tj. szeregu różnych a. jednego genu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama