allelopatie

choroby roślin wynikające z działania związków chemicznych wydzielanych przez sąsiadujące z nimi inne rośliny lub wydzielanych przez ich obumarłe szczątki.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama