ampułki Lorenziniego

neuromasty ( ciałka zmysłowe) i elektroreceptory występujące u ryb spodoustych (Selachii) i sumowatych (Siluridae). Wywodzą się z przekształconych narządów linii nabocznej. Zlokalizowane są głównie w części głowowej, rzadziej w innych partiach ciała. Ampułki zawierające komórki czuciowe łączą się za pośrednictwem kanalików z porami w skórze. Światło kanalików wypełnione jest galaretowatą substancją. A.L. mogą odbierać impulsy elektryczne rzędu 1/100 000 000 V/cm2.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama