anaeroby

(beztlenowce)

organizmy mogące żyć w środowisku ściśle beztlenowym (beztlenowce bezwzględne) oraz w obecności wolnego tlenu (beztlenowce względne). Do a. należą niektóre pasożyty człowieka (tasiemce) i zwierząt oraz liczne drobnoustroje. Zob. też: aerobionty.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama