analiza pyłkowa

opracowana przez

Reklama

L. von Posta metoda opierająca się na jakościowej i ilościowej analizie składu pyłku i zarodników zachowanych w pokładach geologicznych i łącznie określanych jako sporomorfy. A.p. ma znaczenie w badaniach stratygraficznych: umożliwia ustalenie wieku danej warstwy geologicznej, dostarcza danych o klimacie, na podstawie obecności gatunków zimno- i ciepłolubnych, oraz składzie flory i fauny podczas tworzenia się warstw geologicznych.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama