analogia

podobieństwo części lub całych narządów spełniających taką samą funkcję niezależnie od pochodzenia ewolucyjnego. Podobieństwo analogiczne wynika z przystosowania się organizmów do tych samych warunków bytowania, np. skrzydło owada (fałd skórny) i skrzydło ptaka (kończyna) wykorzystywane są w celu unoszenia się w powietrzu. Zob. też: homologia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama