aneuploidalność

stan będący wynikiem nieprawidłowej segregacji chromosomów w czasie mitozy i mejozy, polegający na zwiększeniu lub zmniejszeniu normalnej liczby chromosomów. U roślin a. powoduje zmianę fenotypu, u zwierząt i u ludzi może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania organizmu, a nawet do śmierci ( zespół Downa, zespół Klinefeltera, zespół Turnera). Zob. też: trisomia, tetrasomia, monosomia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama