aparat Golgiego

struktury, zw. również diktiosomami, zbudowane z błon elementarnych tworzących system płaskich woreczków (cystern) ułożonych równolegle. Blisko cystern znajdują się zgrupowania gęstych pęcherzyków, a na brzegach układu występują duże jasne wakuole. Biegun dośrodkowy a.G. związany jest z retikulum endoplazmatycznym, a obwodowy bierze udział w formowaniu pęcherzyków sekrecyjnych. A.G. bierze udział w procesach wydzielniczych komórki i transporcie niektórych substancji; zachodzi w nim biosynteza różnego rodzaju mukopolisacharydów oraz sprzęganie ich z białkami wytworzonymi w retikulum endoplazmatycznym; pęcherzyki doprowadzają białka i tłuszczowce z siateczki śródplazmatycznej. A.G. jest miejscem powstawania lizosomów, prawdopodobnie peroksysomów, a w spermatocytach - akrosomu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama