aparat szparkowy

twór składający się z dwóch komórek szparkowych zawierających chloroplasty. Między komórkami znajduje się przestwór (szparka). Wzrost turgoru w komórkach szparkowych otwiera szparkę, zmniejszenie powoduje jej zamknięcie. Przez a.sz. zachodzi wymiana gazowa między rośliną a otoczeniem. Na otwieranie a.sz. wpływa światło, stężenie dwutlenku węgla, temperatura, zawartość wody w liściu, regulatory wzrostu. (Ryc. 1) U większości gatunków a.sz. występują w skórce pokrywającej liście, w jej dolnej części jest ich więcej. U pływających roślin wodnych a.sz. występują na górnej stronie liści; zwykle nie występują u roślin zanurzonych w wodzie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama