Reklama

awifauna

(ornitofauna)

zespół gatunków ptaków (Aves) zamieszkujących dany teren, np. awifauna Wrocławia, Tatr, Palearktyki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama