centriola

twór cylindryczny będący homologiem ciałka podstawowego. Otoczka zewnętrzna zbudowana jest z dziewięciu grup tubul ułożonych w krąg. Każda grupa zawiera trzy tubule (dwa - w rzęsce); trójki te dają układ promieni wygiętych w kierunku do centrum. W c. nie występują tubule centralne. C. leżą w cytoplazmie, w okresie interfazy przy jednym biegunie komórki. W profazie ulegają podziałowi i obie pary ustawiają się na dwóch biegunach. Od każdej z tych par rozchodzą się dwie wiązki mikrotubul - krótsza i dłuższa. Te ostatnie stanowią główną część wrzeciona podziałowego i odgrywają zasadniczą rolę przy przemieszczaniu się chromatyd (mitoza) lub chromosomów (mejoza). System promieni wokół c. nosi nazwę systemu astralnego. C. zawierają własny DNA i RNA i mogą ulegać samopowielaniu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama