chloroplasty

ciałka zieleni, plastydy biorące udział w procesie fotosyntezy. Powstają z proplastydów. Ch. roślin wyższych mają kształt soczewkowaty, otoczone są dwiema membranami plazmatycznymi. Wewnątrz znajduje się stroma - bezbarwna substancja białkowa, w której zanurzony jest system błon lipoproteinowych, tzw. system lamellarny. Jest to warstwowy układ membran tworzących tylakoidy gran i tylakoidy stromy. W ch. bezgranowych tylakoidy mają duże rozmiary i przechodzą przez cały ch., tworząc mniej lub bardziej zwarte kompleksy. W ch. granowych znajdują się tylakoidy gran i połączone z nimi tylakoidy stromy. (Ryc. 8) Cząsteczki chlorofilu są wbudowane w membrany tylakoidów, gdzie przebiegają reakcje stanowiące fazę świetlną fotosyntezy, w stromie natomiast zachodzi faza ciemna, niezależna od światła. w stromie spotykamy też ziarna skrobi asymilacyjnej. Ch. mają własny aparat genetyczny, w stromie wykryto obecność DNA ( kwas dezoksyrybonukleinowy), rRNA, tRNA i mRNA ( kwas rybonukleinowy). Największe ch., tzw. megaplasty, występują u glonów, niektórych mszaków i paprotników.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama