Reklama

echolokacja

system orientacji przestrzennej zwierząt oparty na słuchu, a nie na wzroku. Zwierzęta używające e. (nietoperze, delfiny, ssaki owadożerne, nieliczne gatunki ptaków, np. południowoazjatyckie salangany) wysyłają dźwięki, często niesłyszalne dla ucha ludzkiego (ultradźwięki), które odbite od przeszkody wracają do ich uszu w postaci echa. Na podstawie intensywności echa zwierzęta uzyskują informację o wielkości obiektu (ofiary, drapieżnika, korytarza w jaskini) i o odległości od niego. E. jest stosowana przez zwierzęta nocne lub zamieszkujące środowiska, w których orientacja wzrokowa jest utrudniona z powodu małej ilości światła.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama