Reklama

kwaśne deszcze

opady atmosferyczne o pH < 5,6. Zawierają pochłonięte z atmosfery substancje, m.in. dwutlenek siarki, siarkowodór, tlenki azotu i dwutlenek węgla, wyemitowane w trakcie spalania surowców energetycznych lub w efekcie innych procesów technologicznych. K.d. prowadzą do degradacji środowiska przyrodniczego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama