Reklama

mutacje genowe

mutacje zachodzące wewnątrz pojedynczego genu. M.g. polegają na zmianach sekwencji DNA tworzącego gen. Do m.g. zaliczamy tranzycję (zamiana nukleotydu purynowego na inny purynowy lub pirymidynowego na inny pirymidynowy), transwersję (zamiana nukleotydu purynowego na pirymidynowy i odwrotnie), delecję (wypadnięcie jednego lub kilku nukleotydów) i addycję (dodanie jednego lub kilku nukleotydów). Tranzycję i transwersję określamy ogólną nazwą substytucji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama