prawa Mendla

reguły dziedziczenia sformułowane przez Mendla G. iopublikowane wpracy z1865. Ip.M. - prawo czystości gamet - mówi, iż geny wniesione przez rodziców znajdują się wkomórkach potomka (mieszańca) wstanie nie zmienionym ioddzielają się od siebie, przechodząc pojedynczo do wytwarzanych przez niego gamet. Jeżeli rodzice są różnymi homozygotami, wówczas pokolenie F1 (I pokolenie mieszańców) jest jednolite, awpokoleniu F2 (II pokolenie mieszańców) następuje rozszczepienie cech wstosunku 1:2:1 na typy rodzicielskie (odpowiednio 1/4 i1/4) oraz typy mieszańców (1/2). Wprzypadku dominacji jednej zcech wpokoleniu F2 następuje segregacja fenotypów wstosunku 3:1. Aby dziedziczenie było zgodne

Reklama

zI p.M. liczby obu typów gamet produkowanych przez mieszańca muszą być równe, aszanse połączenia się poszczególnych gamet wprocesie zapłodnienia muszą być takie same. (Ryc. 70) II p.M. - prawo niezależnej segregacji cech - mówi, że cechy przekazywane są do komórek rozrodczych niezależnie. Wynikiem tego jest powstanie mieszańców onowych kombinacjach cech rodzicielskich. Wprzypadku rodziców homozygotycznych różniących się dwoma parami genów wpokoleniu F2 stosunek fenotypów wynosi 9:3:3:1. Obok form wykazujących takie same fenotypy jak rodzice (9 - dominujący typ rodzicielski, 1 - recesywny typ rodzicielski), pojawiają się dwa rodzaje rekombinantów (odpowiednio 3 i3). Aby dziedziczenie było zgodne zII p.M., geny determinujące badane cechy muszą być zlokalizowane wróżnych chromosomach. (Ryc. 71)

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama