promienice

(Radiolaria)

gromada pierwotniaków należących do promienionóżek (Actinopoda). P. żyją głównie wmorzach, stanowiąc ważny składnik planktonu. Ich komórki są jedno- lub wielojądrowe, wytwarzają cienkie, promieniście ułożone nibynóżki. Większość p. wytwarza skomplikowane krzemionkowe szkieleciki opięknych, symetrycznych kształtach. Rozmnażają się przez podział lub na drodze płciowej. Szkieleciki obumarłych p. tworzą pokłady skał osadowych, zw. radiolarytami. P. zalicza się do skamieniałości przewodnich.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama