Reklama

skorupiaki

(Crustacea)

gromada stawonogów (Arthropoda) odwu parach czułków iszczęk, odnóżach dwugałęzistych, ozróżnicowanej (zależnej od okolicy ciała) budowie ifunkcji. Uwiększości form doszło do zrośnięcia segmentów głowowych itułowiowych wtzw. głowotułów iokrycia go jednolitym schitynizowanym pancerzem, wysyconym solami wapnia (węglanami lub fosforanami). Ostatni segment s. nazywamy telsonem. Jest on pozbawiony odnóży. Na nim znajduje się odbyt. Telson niektórych gatunków zakończony jest widlastymi przydatkami, tzw. furkami (furca). Wrozwoju embrionalnym odnóża występują po jednej parze na każdym segmencie (z wyjątkiem Isegmentu głowowego - akronu, iostatniego segmentu odwłokowego - telsonu). Uform dorosłych odnóża wykształcone są wbardzo różnej formie, aodwłok uCladocera, Copepoda iOstracoda pozbawiony jest ich zupełnie. Na odcinku głowowym występuje pięć par przydatków: czułki Ipary, czułki II pary, żuwaczki, szczęki Ipary iszczęki II pary. Odnóża tułowiowe pełnią zwykle funkcję lokomotoryczną, wzależności od sposobu poruszania się mają charakter kroczny, pływny lub chwytny. S. mają zdolność regeneracji utraconych odnóży. Dosyć częste jest zjawisko autotomii. Układ trawienny jest dobrze wykształcony. S.oddychają za pomocą rozgałęzionych lub blaszkowatych skrzeli odchodzących od protopoditów odnóży (najczęściej tułowiowych). Układ krwionośny otwarty, tzn. krew krąży częściowo wnaczyniach krwionośnych iczęściowo wzatokach jamy ciała. Większość s. jest rozdzielnopłciowa, wyjątki stanowią gatunki osiadłe (Cirripedia) ipasożytnicze (Isopoda). Zdecydowaną większość stanowią gatunki wodne (zarówno morskie, jak iwód słodkich), nieliczne są pasożytami lub prowadzą osiadły tryb życia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama