ACW

skrót od amator cudzej własności; „złodziej”

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama