adia badzia//adzia badzia

a) ‘zwrot pożegnalny: cześć’; b) ‘stosunek płciowy’

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama