Africa corps

[wymawiaj afrika korps] z języka angielskiego; ‘uczniowie ćwiczący podczas lekcji wychowania fizycznego w krótkich spodenkach’

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama