Reklama

pyton//pytong

1. „męski narząd płciowy; penis”: hybrydować pytony ‘o mężczyźnie: masturbować się’; marszczyć pytonga ‘o mężczyźnie: masturbować się’; 2. „wymagający nauczyciel”

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama