CHAŁASIŃSKI Józef

(1904-79)

socjolog, prof. uniw. w Łodzi i Warszawie, czł. PAN; wieloletni red. nacz. i ; badania z zakresu socjologii kultury narodu i wsi pol.; organizator badań empirycznych, w tym terenowych (opracowanie Młode pokolenie chłopów poświęcone losom pol. chłopa w Europie i Ameryce); nadto m.in. Drogi awansu społecznego robotnika, Społeczeństwo i wychowanie, Przyszłość i przeszłość inteligencji polskiej, Kultura amerykańska, Kultura i naród.

Reklama

Powiązane hasła:

, PAMIĘTNIKARSTWO

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama