instytut

dorobek naukowy instytutu, pracować w instytucie historycznym; instytuty doświadczalne, kilka instytutów: instytut naukowo-badawczy, ale: Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, Instytut Języka Polskiego PAN

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama