Reklama

Reklama

źródło

przejrzystość górskiego źródła, rozglądać się za nowym źródłem dochodów, zimna woda w źródle; wieś położona u źródeł dwóch rzek, praca poświęcona nowym źródłom ciepła, badać źródła archiwalne

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama