ŻYCZENIE

SYNONIM: prośba, błaganie ♦ apel, odezwa, petycja, rezolucja ♦ wniosek, postulat, propozycja, sugestia, oficj. dezyderat

Reklama

ANTONIM: żądanie, nakaz, rozkaz, dyspozycja, polecenie, wezwanie ♦ monit, ponaglenie, pozew, pozwanie ♦ wytyczna, dyrektywa, wskazówka, zalecenie, rekomendacja, wskazanie

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama