ABIMELEK

INNE FORMY: Abimelech. OBCE FORMY: Abimelech (ang., czes., fr., hiszp.), Abimelech, Abimelek (niem.), Avimelech (ros.), Abimeleh, Abimelek, Avimeleh (połud.-słow.), Abimelech (wł.).
PATRON:
Abimelek (XII/XI w. p.n.e.), wg bibl. Księgi Sędziów ustanowił rządy autokratyczne po dokonaniu krwawego zamachu stanu w Sychem. Panował nad Izraelem 3 lata. Zginął podczas oblężenia m. Tebes.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama