ABNER

OBCE FORMY: Abner (ogólnie przyj. forma), Avenir (ros.), Abner, Abener, Avener (połud.-słow.).
PATRON:
Abner, w Starym Testamencie wódz armii króla Saula. Po śmierci Saula ogłosił królem Iszbaala. Abner odwiedził w Hebronie Dawida, głównego konkurenta Iszbaala. Jego misja pogodzenia Dawida i Iszbaala nie udała się – został zdradziecko zamordowany przez Joaba, którego brat Asahel zginął wcześniej z ręki Abnera w bitwie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama