ABSALON

Z hebrajskiego – ojciec pokoju. INNE FORMY: Absalom. Absolon. OBCE FORMY: Absalon (łac.), Absalom (ang.), Absalom, Absolon, Axel (czes., niem.), Absalon (fr., hiszp.), Avisolon (ros.), Absalon, Avesalom, Avsalom, Avisalon (połud.-słow.), Absalom, Absalon, Assalonne (wł.). Forma żeńska: Akselia, Akselina.
NAZWISKA:
Absalon, Absolon, Abstach, Awstach.
PATRON:
Absalom, wg Starego Testamentu ulubiony syn króla Dawida. Zbuntował się przeciwko ojcu, ogłosił się królem w Hebronie i zajął Jerozolimę, ale został pokonany. Uciekając na mule, zaczepił włosami o konar drzewa i zginął z rąk Joaba, jednego z dowódców Dawida.
ZNANE POSTACIE:
Absalon, duński mąż stanu (1128–21 III 1201).
PRZYSLOWIA:
Czupryna jak u Absalona.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama