BOGUSŁAWIT

Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: Bogu sławnie przywitany. ZDROBNIENIA: Bogusławek. INNE FORMY: Bosławit.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama