Reklama

ŻYWIMIR

Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: ten, który żyje w pokoju.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama