BEREZA KARTUSKA

miejscowość opodal Brześcia (obecnie Białoruś); 1934-39 utworzony przez władze sanacyjne obóz więźniów polit.; osadzano w nim (decyzją wojewody - nie sądu) przedstawicieli opozycji, gł. komunistów i działaczy ruchu robotniczego, nielicznych polityków prawicowych i ludowców, ponadto lichwiarzy i spekulantów.

Reklama

Powiązane hasła:

, PASTERNAK, PIŁSUDSKI, POLSKA. HISTORIA. PONOWNE TWORZENIE PAŃSTWA POLSKIEGO, MACKIEWICZ, STRUG

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama