DANKWART

Danquart

nazwisko pol. rodziny lutników; BALTAZAR I (zm. ok. 1622) - uznawany jest za najwybitniejszego pol. lutnika, a jego instrumenty wykonywane w Wilnie (skrzypce i wiole) należą do najwyższej klasy światowej; JAN (ok. 1600 - przed 1663) - syn Baltazara I, działał w Warszawie, twórca skrzypiec i violi dla kapeli królewskiej; BALTAZAR II (1625- po 1682) - syn Jana, konstruktor skrzypiec, działający prawdopodobnie w Wilnie.

Reklama

Powiązane hasła:

DANQUART, LUTNICTWO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama