agresja

forma zachowania instynktownego, przynosząca korzyści jednemu osobnikowi lub grupie socjalnej. Powodem zachowania agresywnego może być dążenie do dominacji w grupie, obrona terytorium, obrona miejsc gniazdowania, obrona potomstwa przed atakiem drapieżników lub osobników własnego gatunku.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama