aktyna

białko kurczliwe, stanowi ok. 13% ogólnej ilości białek mięśni. Może istnieć w dwóch formach: globularnej, tzw. a. G, która w obecności jonów Mg2+ polimeryzuje do a. włókienkowej (fibrylarnej), czyli a. F. A. wchodzi w skład miofibryli, tworząc prążki jasne (izotropowe - I) na przemian z prążkami ciemnymi zbudowanymi z miozyny (anizotropowe - A, podwójnie załamujące światło). A. tworzy z miozyną tzw. aktomiozynę, która odgrywa zasadniczą rolę w skurczu mięśnia. Zob. też: tkanka mięśniowa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama