anabioza

stan życia utajonego, przejawiający się zahamowaniem metabolizmu w organizmie w niekorzystnych warunkach środowiska. Spotykany u roślin wśród porostów, mszaków i nasion roślin kwiatowych, wśród zwierząt u wrotków, nicieni i niesporczaków. Zwierzęta w stanie a. otaczają się grubymi otoczkami i są odporne na brak tlenu, zmiany zasolenia i brak wody oraz na zmiany temperatury; niesporczaki, tracąc wodę, potrafią zmniejszyć wielokrotnie objętość swojego ciała i wykazują wytrzymałość na niskie i wysokie temperatury (od -273C do +151 C).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama