anemia sierpowata

sierpowatość czerwonych ciałek krwi utrzymująca się wśród plemion murzyńskich Afryki równikowej. Wywołuje ją gen warunkujący produkcję łańcucha β-hemoglobiny. Jego allel A odpowiada za normalny typ łańcucha, gdy tymczasem allel S powoduje zmianę w sekwencji aminokwasów. Homozygoty SS są letalne, osobniki heterozygotyczne AS mają zmieniony kształt krwinek, ale są odporniejsze na występującą na tym obszarze malarię niż osobniki homozygotyczne AA z normalną hemoglobiną.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama