brunatnice

(Phaeophyta)

wielokomórkowe, plechowate glony. Najprostsze formy mają postać rozgałęzionych nici, najbardziej rozwinięte wytworzyły plechę tkankową, powstałą w wyniku działania merystemów. B. osiągnęły w ten sposób najwyższy stopień zróżnicowania morfologicznego i anatomicznego w budowie ciała. Komórki b. są otoczone ścianą zbudowaną z wewnętrznej warstwy celulozowej i zewnętrznej pektynowej, z dużą zawartością kwasu alginowego, nie występującego u innych organizmów. Charakterystycznymi barwnikami b. są chlorofil a i c oraz fukoksantyna. Do substancji zapasowych należą wielocukry laminaryna i chryzolaminaryna, typowy dla b. mannitan oraz tłuszcze. B. rozmnażają się z przemianą pokoleń ( przemiana pokoleń u roślin) zarówno płciowo, jak i bezpłciowo. B. w większości są osiadłymi glonami morskimi występującymi

Reklama

w O. Spokojnym i Atlantyku. Wchodzą w skład bentosu.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama