celuloza

(błonnik)

wielocukier o budowie łańcuchowej zbudowany z 3-10 tys. cząsteczek b-D-glukozy połączonych wiązaniami glikozydowymi. Występuje głównie w roślinach, budując ścianę komórkową. Cząsteczki c. ułożone w równoległe związki tworzą mikrofibryle. Ok. 400 mikrofibryli tworzy grubsze wiązki - makrofibryle. C. nie jest trawiona w przewodzie pokarmowym ssaków, wyjątek stanowią przeżuwacze.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama