Reklama

źródła promieniowania jonizującego

urządzenia lub substancje wysyłające promieniowanie jonizujące; najczęściej jako ź.p.j. stosuje się izotopy promieniotwórcze, reaktory jądrowe, akceleratory i lampy rentgenowskie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama