Reklama

żyroskop

(bąk symetryczny)

- szybko obracająca się bryła sztywna, której oś obrotu ma zapewnioną swobodę ruchu w przestrzeni, co osiąga się umieszczając ż. w tzw. zawieszeniu Cardana, na poduszce powietrznej lub w specjalnej obudowie zanurzonej w cieczy. Ponieważ moment bezwładności ż. względem osi obrotu jest znacznie większy niż momenty bezwładności względem innych jego osi, a konstrukcja zawieszenia ż. zapewnia, że jego środek masy jest punktem nieruchomym, oś obrotu ż. zachowuje stały kierunek w przestrzeni, jeżeli nie działa na nią żaden zewnętrzny moment siły. Pod działaniem zewnętrznego momentu siły oś obrotu ż. wykonuje ruch precesyjny ( precesja). Własności ż. posiadają obracające się ciała niebieskie, śmigła samolotów, wirniki turbin.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama