BENEDYKT POLAK

Benedictus Polonus (ok. 1200-ok.1280)

franciszkanin, pierwszy znany polski podróżnik; 1245-47 odbył podróż wraz z G.da Pian del Carpine, wysłannikiem papieża Innocentego IV, do Sira Orda (koło Karakorum) - letniej rezydencji wielkiego chana Mongołów Gujuka; jego 2 pisemne relacje z tej wyprawy stanowią cenne źródło historyczne; po powrocie do Polski był przełożonym klasztoru franciszkanów w Krakowie; przyczynił się do kanonizacji św. Stanisława.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama