DŻUŁYŃSKI Stanisław

(1924-2001)

geolog; prof. w Zakładzie Nauk Geol. PAN; czł. PAN oraz czł. honorowy międzynar. instytutów geologicznych (m.in. Geological Society of London, Geological Society of America); prace z zakresu sedymentologii.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama